Kvizovi u nastavi

Врући кромпири у школи - Мале тајне вeликих мајстора кухиње

Написао Славица Гомилановићнедеља, 03 октобар 2010 14:58

 

Ђачка кухиња или настава енглеског језика?
Уколико сте помислили да се овај текст односи на рад ђачке кухиње, морам признати да сте се грдно преварили. Ђачка кухиња јесте важан сегмент школског живота, али у овом тексту ћемо пажњу посветити настави. Сигурно сада мислите да ћемо се бавити наставом енглеског језика и коришћењем одличног наставног средства-врућих кромпира, које ће нам помоћи да правилније изговарамо одређене речи из овог језика. Ни овога пута нисте били у праву. Иако у први мах изгледа невероватно, вруће кромпире можемо веома успешно користити приликом електронског учења.

 

Увод
Сигурно сте до сада креирали различите квизове или укрштенице које сте користили у уводном делу часа како бисте мотивисали ученике за рад или како бисте проверили знање ученика у централном или завршном делу часа. Хот потејтос, дакле, не представља никаву новину, већ омогућава да све ове вежбе креирате брже и на један нови, модернији начин који ће се ученицима веома допасти. Уколико касније желите креирану вежбу да измените, то можете учинити веома лако. Није потребно да је поново креирате.

 

Хот потејтос-основне карактеристике
Хот потејтос (енгл. Hot Potatoes, врући кромпири) јесте алат за оцењивање и представља одличан алат за прављење интерактивних вежби за проверу знања које ће ученицима бити веома занимљиве. Припада групи алата Концепт тутор (енгл.Concept Tutor) који се користи за проверу усвојености наставних садржаја. Интерактивне вежбе креиране помоћу овог алата могу се веома успешно користити како на часовима редовне наставе, тако и приликом организовања школских квизова или различитих одељенских такмичења. Оно што је веома значајно јесте то да ученици одмах након решавања вежбе добијају повратну информацију о проценту успешности, а повратна информација је присутна све време. Наиме, када одговоре на одређено питање, тј. ураде задатак,  појављује се повратна информација о томе да ли је задатак тачан и колики је проценат успешности. Уколико задатак није тачно урађен, ученици су у прилици да покушају поново, с тим што се проценат успешности смањује. Осим тога, постоји и опција Помоћ коју ученици могу искористити ако нису сигурни шта је тачан одговор, али се приликом коришћења ове опције проценат успешности, такође, смањује. 
Алат се састоји од 6 модула: JQuiz-квиз, JCloze-попуњавање празнина, JMatch-спајање парова (упаривање појмова), JMix-измешани поредак, JCross-укрштеница и The Masher-спајање свих вежби у једну целину.

Слика 1. Модули алата Хот Потејтос


JQuiz-квиз
Помоћу овог врућег кромпира могуће је креирати квиз који се састоји од питања и одговора. Ученици приликом решавања квиза бирају један или више тачних одговора (у зависности од тога коју смо опцију одабрали).

Слика 2. Пример питања са једним тачним одговором

Уколико је реч о питању са једним тачним одговором, потребно је да ученици кликну на упитник испред одговора за који мисле да је тачан.

Слика 3. Пример питања са више тачних одговора

Код питања која изискују више тачних одговора, потребно је да ученици обележе све тачне одговоре тако што ће означити квадратиће који се налазе испред понуђених одговора.
Овај квиз је могуће користити у настави језика, али и на часовима других предмета који припадају друштвеној групи.

 

JCloze-попуњавање празнина
Ова вежба је осмишљена тако да ученици уписују изостављене речи или довршавају реченицу. Као и квиз, углавном се може користити на часовима друштвене групе предмета. Међутим, могуће је и њено коришћење на појединим часовима предмета из групе природних наука, у зависности од наставних садржаја и циља који наставник жели остварити. На пример, могуће је поставити математички задатак који ученици решавају, а затим у предвиђену празнину уписују његово решење.

Слика 4. Пример вежбе попуњавања празнина

JMatch-спајање парова (упаривање појмова)
Ова вежба се веома успешно може користити код свих оних наставних садржаја који захтевају од ученика добро познавање садржаја, логичко размишљање и способност уочавања извесних узрочно-последичне везе међу одређеним појмовима.

Слика 5. Пример вежбе упаривања појмова

Ученицима су са леве стране понуђени одређени појмови. Поред сваког појма налази се падајући мени из кога бирају појам који треба „упарити“ са оним који је понуђен.

 

JMix-измешани поредак
Вежбу креирану помоћу овог „врућег кромпира“ користићемо за проверу усвојености свих оних садржаја код којих је битан хронолошки редослед (историјски догађаји, правци у уметности, редослед рачунских операција, итд) или је важно познавање величине, јачине, интензитета одређених појмова или појава (јединице мере, одређени географски појмови и сл).

Слика 6. Пример вежбе са измешаним поретком

Ученици ову вежбу раде тако што кликну на појам који треба бити први према захтевима задатка, затим на појам који треба бити други и тако редом. Опције провере и помоћу су присутне и код свих осталих вежби, тако да ученици добијају повратну информацију и помоћ у сваком тренутку. Опције које су код ове вежбе нове јесу „Поништи“ и „Поново“ које ученицима дозвољавају да задатак пониште (уколико су током рада погрешили и уочили грешку) или ако су задатак нетачно урадили.

 

JCross-укрштеница
Укрштеница је вежба која ће ученицима, свакако, бити занимљива, а њено креирање је веома једноставно. Потребно је само уписати појмове за које желимо да се нађу у укрштеници, а затим и њихова објашњења, тј. оно што ће ученике упутити на дати појам. Након тога, укрштеница ће бити креирана аутоматски.

Слика 7. Пример укрштенице

Да би сазнали који појам треба да упишу у укрштеницу, потребно је да ученици кликну на одређено поље са бројем. Појавиће се опис појма и простор за писање. Након уписивања траженог појма, потребно је кликнути на опцију „Унеси одговор“ и уписани појам ће бити унет у укрштеницу. 
Укрштеницу можемо користити на почетку часа како бисмо ученике мотивисали за рад на часу, али је можемо користити и уместо петоминутне провере. Углавном се може примењивати на часовима предмета друштвене групе, али није немогуће искористити је и на часовима природних наука када је циљ да ученици усвоје одређене математичке појмове (сабирак, делилац, количник, чинилац...), место хемијских елемената у периодном систему, итд.

 

The Masher-спајање свих вежби у једну целину
Ово је последњи модул који нам нуди Хот потејтос. Он нам неће послужити за креирање неке нове вежбе, већ за спајање свих креираних вежби у једну целину. Уколико не желимо да користимо само једну врсту вежбе, јер сматрамо да то ученицима неће бити довољно занимљиво или да том једном вежбом нећемо успети да обухватимо све значајне садржаје, The Masher ће нам помоћи да све претходно креиране вежбе спојимо и направимо одличан материјал за проверу усвојености наставних садржаја од стране ученика. Задаци ће бити различити, ученицима занимљивији, а повратна информација увек присутна.

 

Коришћење Хот потејтоса у настави
Хот потејтос се може користити готово у свим деловима часа: у уводном делу часа за мотивисање ученика, у централном делу за вежбање одређених наставних садржаја, у завршном делу за проверавање. Највише се може користити у настави друштвене групе предмета, али се за поједине наставне садржаје може користити и када су природне науке у питању. У зависности од услова школе у којој радимо, првенстваено од њене опремљености рачунарима, овај алат можемо користити на различите начине. Уколико у учионици постоји довољан број рачунара, сваки ученик може самостално да решава креиране вежбе. Ако је број рачунара мањи-можемо формирати групе, где би ученици заједно, по групама,  решавали задатке. Да бисмо користили Хот потејтос довољни су нам  и један рачунар и бим-пројектор. Ово је одличан начин да направимо одељенско такмичење. Још један интересантан начин за коришћење овог алата јесте креирање интерактивних вежби од стране ученика. Ученици ће сигурно бити одушевљени да сами креирају квизове или укрштенице које ће њихови другови решавати. Осим што ће се током креирања вежби забављати, ученици ће у исто време и учити. Наиме, одавно је познато да ће ученици боље усвојити одређено наставно градиво ако сами учествују у изради наставних материјала.
Оно што је веома корисно када је овај алат у питању јесте то да вежбу коју смо креирали можемо мењати и кориговати неограничен број пута. Довољно је само да је сачувамо на рачунару и касније унесемо потребне измене. Овде се прича не завршава. Креиране вежбе можемо објавити на интернету и на тај начин ће ученици бити у прилици да од својих кућа приступе вежбама, увежбају наставно градиво и провере степен усвојености садржаја. Уколико смо одлучили да користимо мудл за подршку ученицима у учењу и као допуну класичној настави, вежбе креиране у Хот потејтосу можемо веома лако увести у мудл и тако обогатити активности наше платформе за учење.

 

Закључак
Хот потејтос је алат који је веома једноставан за коришћење, а нуди широке могућности. Занимљив је ученицима, а правовремена повратна информација је оно што доприноси његовој вредности. Коришћењем овог алата у наставу нећемо увести никакву велику новину, јер смо све ове вежбе и раније користили, али ћемо је бар мало осавременити и модернизовати. Управо је то мала тајна великих мајстора кухиње-искористити нешто старо на један сасвим другачији, нови начин, подржан савременом технологијом. Да бисмо „скували вруће кромпире“, није потребно да будемо врхунски кувари.

Уколико Вас је овај текст заинтересовао и желели бисте да пробате „кување врућих кромпира“, „кувар“ можете преузети овде.

Славица Гомилановић

Comments