Muzika iz elektronskog zvona


Uključite zvučnike 

Na svakom odmoru školsko zvono pusta muziku i prikazuje spotove koje možete i sami birati, brisati ili dodavati. Pažljivo odabarnih 400 spotova: instrumentala, klasične muzike čini odličnu preventivu i zaštitu od "turbo folka" i ostalog kiča.


( Uključite zvučnike i pokrenite snimak )


Comments