Za nastavnike
"Ako želiš da vaspitaš dete, moraš pronaći put do njegove duše"    


(Sigmund Freud) 

O deci:

Ako želiš da vaspitaš dete, moraš pronaći put do njegove duše (Sigmund Freud)

Dete je otac čoveka. (Vordsvort)

Po detinjstvu se čovek poznaje kao po jutru dan. (Milton)

Deca — to su naše sutrašnje sudije. (Maksim Gorki)

Ne ograničavajte decu svojim znanjem, ona su rodjena u drugom vremenu (Hebrejska poslovica)Sir Ken Robinson: Škole ubijaju kreativnost

 

Čuveni govor iz 2006. stručnjaka za kreativnost u obrazovanju, ser Ken Robinsona. Na svoj orginalan i duhovit način govori o školskim sistemima i smatra da bi više trabalo da neguju kreativnost i razvoj više tipova inteligencije.

(pokrenite snimak, u padajućoj listi izaberite Serbian ili Croat title. Ako se prevod ne pojavi ponovo učitajte stranicu)

Započnimo revoluciju u učenju!

U ovom duhovitom nastavku svog slavnog govora iz 2006., Sir Ken Robinson zagovara radikalan prelaz sa standardizovanih školana personalizovano učenje, i kreiranje uslova u kojima dečiji prirodni talenti mogu da procvetaju.


(pokrenite snimak, u padajućoj listi izaberite Serbian ili Croat title. Ako se prevod ne pojavi ponovo učitajte stranicu)


(pokrenite snimak)(pokrenite snimak)


Empatija 
(Martin L. Hofman)

Empatija je najznačajnija komponenta emocionalne inteligencije. Ona nastaje kao oblik samosvesti. Što bolje poznajemo sopstvene emocije, veštije ćemo iščitavati tuđa osećanja. Postoje stotine emocija, zajedno sa svojim hibridima, varijacijama, mutacijama i nijansama. Emocije su mnogo prefinjenije nego reči kojima bismo ih opisali. Empatija nam daje emocionalnu pismenost, veštinu kojom otkrivamo šta drugi osećaju. A sposobnost da se iščitavaju neizgovoreni znakovi jeste ključ za predosećanje tuđih osećanja: ton u glasu, pokret, izraz lica. Nesposobnost da se odgonentu tuđe emocije predstavlja osnovni nedostatak emocionalne inteligencije i tragični gubitak ljudskosti: nedostatak prisnosti, suštinske pažnje, odsustvo emocionalnog sklada i empatije. Korene moralnosti treba tražiti u empatiji, jer ona predstavlja vrstu saučestvovanja sa mogućim žrtvama, nekim ko pati, ko je u opasnosti ili u nevolji.
"Moramo promeniti mišljenje prema kome je školovanje ograničeno samo na mladje životno doba. Kako bi i mogli biti u svetu u kojem pola stvari koje čovek nauči sa 20 godina više nije istinito u njegovoj 40-toj, a pola stvari koje zna sa 40 godina nije ni postojalo kad je imao 20" (Artur C. Clarke, The View from the Serendi)Kameron Herold: Hajde da odgajamo decu da budu preduzetnici
Comments