Elektronski uredjaji po narudžbini

Kažite kakav Vam je uredjaj potreban i mi ćemo ga obezbediti ili napraviti.

Možemo izvršiti bilo kakvu automatizaciju pomoću mikrokontrolera i računara, ili ponuditi savet u vezi izbora opreme.

Nudimo:

  • Programiranje PIC mikrokontrolera, izrada kompletnog projekta ili pisanje rutina.
  • Automatizacija mašina i procesa.
  • Bežični prenos podataka pomoću mikrokontrolera - FSK
  • Mikrokontroler kao web server 
  • Automatsko merenje temperature, vlage, izrada upravljačkog dela kod sušara.
  • Projektovanje u analognoj i digitalnoj elektronici.
  • Simuliranje elektronskoih kola.
  • Projektovanje PCB-a ( OrCad ili Proteus).
  • Tehničku podršku i konsultacije u izradi Vašeg projekta.


Vaše zahteve pošaljite mailom:

Comments